ЕмшановЕнох

ЕНЕВИЧ

Найдено 1 определение:

ЕНЕВИЧ

Федор Федорович [р. 13(26) апр. 1905] - сов. философ. Д-р филос. наук (с 1952), профессор (с 1952). Член КПСС с 1928. Окончил историч. фак-т Моск. пед. ин-та им. В. И. Ленина (1931), филос. отдел Укр. (Киевского) ин-та красной профессуры (1937). Преподает философию с 1931. Проф. кафедры философии Ин-та повышения квалификации преподавателей обществ, наук при Киевском ун-те им. Т. Г. Шевченко (с 1958). Ведет науч. работу в области диалектич. и историч. материализма, а также по истории укр. филос. и обществ.-политич. мысли. Соч.: Комуністичне виховання трудящих і подолання пережитків капіталізму в свідомості людей, К., 1940; Суспільно-філософські погляди Г. С. Сковороди, "Пропагандіст і агітатор", 1946, No 4; Американський фальсифікатор ідейної спадщини Т. Г. Шевченко, "Більшовик України", 1949, No 8; Деякі теоретичні проблеми категорії матеріалістичної діалектики, "Киів. держ. ун-т. Наукові зап.", 1957, т. 16, вып. 4. Зб. філос. фак-ту, No 3; Матеріалістична діалектика та конкретні методи природничих і гуманітарних наук, там же, т. 16, вып. 8; Стан і розвиток філософської науки в СРСР за 40 років, "Вісник Київського університету. Сер. історії та філософії", 1958, вып. 1; Діяльність комуністичних і робітничих партій - живе втилення ленінських ідей, в сб.: Теоретична зброя комунізму, К., 1959; Творчий вклад у марксистсько-ленінську теорію, в сб.: Питання комуністичного будівництва в рішеннях XXI з´ ізду КПРС, К., 1960; Т. Г. Шевченко і сучасність, в сб.: Тарас Шевченко, К., 1962; Закономірності становлення комуністичноі формаціі, в сб.: Развиток КПРС наукового комунізму (1953-62), К., 1962.

Оцените определение:
↑ Отличное определение
Неполное определение ↓

Источник: Философская Энциклопедия. В 5-х т.

Найдено схем по теме ЕНЕВИЧ — 0

Найдено научныех статей по теме ЕНЕВИЧ — 0

Найдено книг по теме ЕНЕВИЧ — 0

Найдено презентаций по теме ЕНЕВИЧ — 0

Найдено рефератов по теме ЕНЕВИЧ — 0